Belgische Herder Club Nederland - Logo

Gedragscode

Gedragscode

Algemeen

 1. Heeft kennisgenomen van en handelt in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk Reglement, het FOKREGLEMENT en besluiten van de BHCN.
 2. Leden van de BHCN gedragen zich sportief ten opzichte van elkaar en op evenementen in binnen- en buitenland.
 3. Leden van de BHCN laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over andere leden en liefhebbers, collega fokker(s), hun fokproducten
 4. Honden van leden van de BHCN worden op verantwoorde wijze gehouden met voldoende beweging, goede huisvesting, voeding en sociaal contact .
 5. Leden van de BHCN die een dekreu bezitten behoren een dekking te weigeren aan teven met duidelijke tekortkomingen. Indien de dekreu eigenaar weet heeft dat in eerdere combinaties problemen zijn voorgekomen die mogelijk erfelijk zijn dan dient de eigenaar hier open over te zijn. (onderzoek plicht?)
  Fokkerij.
 6. De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering en in stand houding van het Belgische Herdershonden ras. Men behoort alles te doen wat in het vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan
 7. De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden. Pups mogen niet verkocht worden aan fokkers of andere individuen met commerciële oogmerken.
 8. De fokker informeert de aspirant-koper over het ras en begeleidt de aspirant-koper tijdens de opgroei periode van de hond. Tevens verschaft hij/zij voldoende info over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Belgische Herder. De fokker wordt geacht zijn fokproducten te blijven fokken en waar nodig is de eigenaren bij te staan met raad en daad.
 9. Fokkers mogen een combinatie, waaruit bewezen erfelijke afwijkingen zijn voortgekomen, niet herhalen.

  Slotbepalingen
 10. Het niet naleven van de gedragscode en/of de statuten van de BHCN kan leiden tot uitsluiting van de BHCN
 11. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het bestuur