Belgische Herder Club Nederland - Logo

  • Start

Welkom bij de Belgische Herder Club Nederland

De Vereniging is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vanaf 18 maart 2010 en behartigt de belangen van alle variëteiten Belgische herders: de Groenendaeler, de Tervuerense, de Mechelse en zeker niet te vergeten de Laekense Herder die onze speciale aandacht heeft. Wij willen de leden op een gezellige manier bij elkaar brengen door middel van de Jonge Hondendag in het voorjaar, de Kampioenschapsclubmatch in het najaar, regiowandelingen, lezingen etc.

odin logoterv mechelstndwebv laekenstndweb

Afdrukken E-mailadres

Laatste toevoeging BALV

Laatste toevoeging BALV: op 20 november  hebben we een schrijven ontvangen. een aanvrager heeft een aantal ondertekenaars bereid gevonden om een buitengewone ALV te laten plaatsvinden.  Vandaag meent ze in haar recht te staan vanwege art. 35 van de statuten zelfstandig een BALV uit te roepen. Het bestuur van de BHCN distantieert zich van deze BALV derhalve de termijn van 14 dagen pas na vandaag zou zijn.  


Namens bestuur BHCN
Berry Meulenbroeks
Secretaris

Afdrukken E-mailadres

Uitnodiging BALV Woensdag 30-01-2019 aanvang 19.30 uur

Beste leden,
Vanmorgen vroeg heeft er een stuk tekst op onze Facebook pagina gestaan waarin beweert wordt dat het bestuur van de BHCN nog niets heeft laten weten omtrent de aangedragen extra alv. Ikzelf heb met een aantal van deze aanvragers contact gehad en ook gemeld dat deze eraan komt. Feitelijk dus een onjuiste bewering.
Echter deels hebben de aanvragers gelijk. Volgens de statuten mogen de aanvragers bij geen gehoor zelf deze alv in het leven roepen. Tot daar hebben ze gelijk, want dit moet nl. volgens de statuten in een landelijk dagblad gepubliceerd worden. Ook heben ze bij de ondertekenaars een naam staan die bij ons niet bekend stond als ondertekenaar.  Het bestuur van de BHCN gaat niet akkoord met een bericht op Facebook.
De reden dat het bestuur nog niet gecommuniceerd heeft is omdat wij mensen zijn. Van het bestuur zijn 3 van de 5 personen getroffen de laatste weken door ziekte. Een dergelijke communicatie vereist overleg en allen dienen akkoord te zijn. 
Dit is de reden dat er nog geen berichtgeving heeft plaatsgevonden.
Middels dit schrijven wil ik dan ook alle leden uitnodigen op:
                                         woensdagavond 30 januari 2019

                                     Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

  
                                                             Locatie: De Camp
                           Bosrand 15-17 3931 AP Woudenberg
 
 
Agenda zal spoedig volgen
Namens bestuur BHCN
Berry Meulenbroeks
Secretaris BHCN

Afdrukken E-mailadres

Mededeling bestuur

Beste leden en andere Belgenliefhebbers,
 
 
De laatste weken zijn voorbij gevlogen, maar voor de vereniging op een minder positieve wijze als dat we gewend zijn. Al vrij snel na de World Dog Show, kwam het nieuws dat Pamela Runderkamp zou stoppen. Ze wilde gelukkig aanblijven tot na de KCM en het keurmeestersexamen en dan tijdens de extra ALV aftreden. Het uitblijven van een datum hiervoor en het plotselinge vertrek van Pauline Stern Hanf heeft haar doen besluiten ook per direct te stoppen. En dan ga je ineens van 7 naar 5 bestuursleden waarvan er een nog niet officieel ge-accordeerd door de ALV.  
 
Tot zover het minder positieve gedeelte. Want na een goede bestuursvergadering en de diverse gesprekken die we hebben gevoerd willen we namens het bestuur toch melden hoe enthousiast en positief wij staan om de beste beentjes voor te zetten.
Voor al diegene die denken dat er geen bloed meer door de aderen stroomt van de BHCN, kunnen wij melden, het stroomt wellicht harder als ooit te voren. Tijdens de bestuursvergadering hebben we direct wat knopen doorgehakt.
 
Zoals eerder genoemd wat betreft de extra ALV, helaas moet ik melden dat we deze niet gaan houden. Het is november en binnen enkele weken is het jaar weer voorbij. We zullen vroeg in het voorjaar de ALV houden en daar eerst de financien van 2018 behandelen. Onze excuses maar we hopen op jullie begrip daar we hectische weken hebben gehad en het nog altijd druk hebben.
Verder houden we op de 2e zondag in april 2019 onze JOHO dag. Een andere datum is 15 juni dan houden we onze KCM. Dit jaar dus eerder als u gewend bent. We hopen dat we met deze datum een hoger aantal inschrijvingen kunnen trekken. Verder kunnen wij alvast één keurmeester bekendmaken. Tom Roozen zal de Tervueren en Laekense dit jaar keuren. Zoals bij iedereen bekend is Tom dit jaar geslaagd voor het keurmeestersexamen. Wij zijn zeer vereerd dat hij zijn "debuut" op een Clubmatch komt maken.

 

Houd 14 april en 15 juni 2019 dus maar vast gereserveerd voor een gezellige Belgen dag.
Kortom we pakken de draad op en gaan met goede zin de toekomst tegemoet!
 
Namens bestuur BHCN

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach