Belgische Herder Club Nederland - Logo

Raad van Beheer

Statement Raad van Beheer over hondenziekte in Noorwegen

Geachte leden,

De Noorse Kennel Club meldt dat er een nog onbekende ziekte in Noorwegen heerst, waaraan meerdere honden zijn overleden.

De Noorse Kennel Club adviseert haar leden om alle evenementen met honden het komend weekeind te annuleren.

Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.

De Deense, Finse en Zweedse Kennelclub hebben besloten om tot nader order geen honden uit Noorwegen toe te laten op evenementen.

Bij ons is niet bekend dat de officiële Nederlandse autoriteiten een melding over deze ziekte en/of adviezen met betrekking tot Noorwegen of Noorse honden hebben gemaakt.

Wij vonden het van belang deze informatie met u te delen.

In de loop van volgende week zullen wij aan de hand van de actuele informatie mogelijke actie en adviezen bepalen.
Uiteraard in overleg met de verantwoordelijke autoriteiten en de officiële kanalen.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Het nieuwsbericht van de Noorse Kennel Club (in Noorse taal, wordt regelmatig geactualiseerd)

https://www.nkk.no/aktuelt/category985.html

Nieuwsitem vertaald naar het Nederlands:

https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=sv&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.nkk.no%2Faktuelt%2Falvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html

Nieuwsitem Dogzine

https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/honden-overleden-door-mysterieuze-ziekte-noorwegen

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

  

Rony Doedijns  | Directeur

……………………………………………………………….

Raad van Beheer  - houden van honden

T 020 664 44 71 | www.houdenvanhonden.nl

Afdrukken E-mailadres

Bericht Raad van Beheer

Geacht bestuur,
In 2012 zijn de locatiecontroles in het leven geroepen. Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buitendienstmedewerkers de gehele locatie controleren. Nadeel is echter dat de controle alleen kan plaatsvinden als een fokker een dienst bij de Raad van Beheer afneemt, waarbij gedacht moet worden aan het aanvragen van een kennelnaam of stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is gebleken dat dit onvoldoende is. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden. De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking.
De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op de website van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/. Het bestuur hoopt hiermee meer handvatten te hebben om op te treden bij situaties zoals bij de Teckel-fokker in Woerden.
 
Verder heeft het bestuur besloten om de uitvoeringsregels voor onderscheidingen aan te passen. Recentelijk heeft het bestuur besloten om een Gouden Erespeld in te trekken. In de Uitvoeringsregels Onderscheidingen was hiervoor echter nog geen regel opgenomen; het bestuur heeft gebruik gemaakt van het kapstok-artikel. Voorzien wordt dat het in de toekomst vaker nodig kan zijn om een onderscheiding in te trekken. Om die reden heeft het bestuur besloten de uitvoeringsregels aan te passen.
Er is een nieuw artikel toegevoegd (artikel 23), waarin is opgenomen dat het bestuur kan besluiten een onderscheiding in te trekken als naar het oordeel van het bestuur de gedecoreerde de kynologie schaadt.
 
Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om in de uitvoeringsregels de bij de verjaring genoemde maximale boetes aan te passen van € 225 naar € 275. Dat sluit beter aan bij de huidige realiteit van door het tuchtcollege opgelegde boetes.
De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking. De volledige Uitvoeringsregels onderscheidingen vindt u op de website van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/onderscheidingen-binnen-de-kynologie/
 
Met vriendelijke groet, 
Raad van Beheer 
Rony Doedijns, directeur

Afdrukken E-mailadres

Nieuwsbrief Raad van Beheer

Klik op de op het nummer wat u wilt inzien

Raadar Nieuwsbrief jaargang 5 Nr. 1 Januari 2017  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 16 December 2016  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 15 November 2016  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4       Nr. 14 Oktober 2016        
Raadar Nieuwsbrief jaar 4 Nr. 13 September 2016      
Raadar Nieuwsbrief jaar 4 Speciaal Nr. 12 September 2016     
Raadar Nieuwsbrief jaar 4 Nr. 11 Augustus 2016      
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4   Nr. 10 juli 2016       
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 09 juni 2016      
Raadar Nieuwsbrief Campagne Stamboomhond  Nr. 08 juni 2016    
Raadar Special Dag van de Hond 2016   Nr. 07 mei 2016   
Jaaroverzicht Raad van Beheer  
     
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 06 mei 2016  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 05 April 2016  

Raadar Nieuwsbrief jaargang 4

Nr. 04 maart 2016
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4 Nr. 03 Februari 2016  
Raadar Kennis Tour Nr. 02 Januari 2016  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 4  Nr. 01 Januari 2016   
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 16 december 2015
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 15 Winner Special  
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 14 november 2015
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 13 oktober 2015
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 12 september 2015
Raadar Nieuwsbrief jaargang 3 Nr. 11 special website  


.

Afdrukken E-mailadres

Persbericht Raad van Beheer

 

 

Persbericht 

Reclame Code Commissie: stamboomhond is een hond uit een goed nest!


De Raad van Beheer, de koepelorganisatie op het gebied van houden van honden in Nederland, promoot sinds november 2015 een zorgvuldige keuze bij aanschaf van een hond. Daarvoor heeft hij de campagne ‘Uit een goed nest’ gelanceerd, waarin de voordelen van een stamboomhond worden belicht. Stichting Dier & Recht vindt de campagne misleidend. Na eerder al door de Reclame Code Commissie in het gelijk te zijn gesteld dat de campagne niet misleidend is, heeft nu het College van Beroep ook geoordeeld dat de campagne niet misleidend is. 

In mei 2016 wees de Reclame Code Commissie Reclame de klacht van de stichting Dier & Recht over de campagne ‘Uit een goed nest’ af. Volgens de Reclame Code Commissie was de informatie niet onjuist en ontbrak er ook geen essentiële informatie. Daarom was er geen sprake van misleidende reclame of van handelen in strijd met de waarheid. 

Het College van Beroep kwam tot hetzelfde oordeel en vond de campagne van de Raad van Beheer eveneens niet misleidend. In de uitspraak stelt het College van Beroep: “Het door Dier & Recht nagestreefde belang rechtvaardigt in dit geval ook overigens niet dat de Raad van Beheer op deze wijze het recht zou moeten worden ontzegd op de onderhavige wijze haar mening over stamboomhonden aan te prijzen.” Ook stelt het College dat de onderbouwing van de klacht van Dier & Recht op z’n minst onvoldoende is: “De Raad van Beheer heeft, blijkens het voorgaande, de stellingen van Dier & Recht voldoende weersproken. Daardoor kan niet van de juistheid van de (onderbouwing van de) klacht worden uitgegaan.” 

De Raad van Beheer is blij dat het College van Beroep de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie volledig onderschrijft. De campagne ‘Zoek de verschillen’ krijgt een vervolg in 2017. Kijk op www.puppyverschillen.nl voor meer informatie. Tevens kun je hier promotiematerialen downloaden en/of bestellen.

Met vriendelijke groet,
 
Raad van Beheer
Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur

Afdrukken E-mailadres

Informatie World Dog Show 2018

Donderdag 9 augustus 2018 – “Benelux Winner Show” 2018 met CAC/CACIB, 
de titels Benelux Winner, Benelux Jeugdwinner en Benelux Veteranenwinner en 
kwalificatie voor Crufts 2019 – Het CAC op deze show telt dubbel.
.

Vrijdag 10 augustus 2018 -  “World Dog Show”  rasgroepen 1, 3 en 4 met CAC/CACIB, 
de titels Wereldkampioen, Jeugd Wereldkampioen en Veteranen Wereldkampioen 
en kwalificatie voor Crufts 2019 – Het CAC op de World Dog Show telt dubbel.

Daarnaast is het op vrijdag 10 augustus 2018 voor de rasgroepen FCI 5 Kees & Poolhondenshow, 
FCI 9 Gezelschapshondenshow, FCI 4-6-7-8 Jachthondenshow en FCI 10 Windhondenshow mogelijk 
hun CAC-show te organiseren in de Amsterdam RAI (dag- of avondshow).
.

Zaterdag 11 augustus 2018 – “World Dogshow” rasgroepen 6, 7, 8 en 10 met CAC/CACIB, 
de titels Wereldkampioen, Jeugd Wereldkampioen en Veteranen Wereldkampioen en kwalificatie
voor Crufts 2019. Het CAC op de World Dog Show telt dubbel.

Daarnaast is het op zaterdag 11 augustus 2018 voor de rasgroepen FCI 1, Joe Kat show, FCI 3,
Terrier show en FCI 2, Dogachtigen mogelijk hun CAC-show te organiseren in de Amsterdam RAI
(avondshow niet mogelijk).
.

Zondag 12 augustus 2018 – “World Dog Show” rasgroepen 2, 5, en 9 met CAC/CACIB,
de titels Wereldkampioen, Jeugd Wereldkampioen en Veteranen Wereldkampioen en kwalificatie
voor Crufts 2019 – Het CAC op de World Dog Show telt dubbel (geen rasgroepshows mogelijk)

Best in Show “World Dog Show 2018”

Bijzondere regels (bestuursbesluit Raad van Beheer maart 2016):

 1. Het volle CAC behaalt op de Benelux Winner, WDS en de groepsshows tellen dubbel
 2. Wanneer een hond 2 x het volle CAC wint tijdens de 3 evenementen dan wordt deze hond
  Nederlands kampioen. 
  (mits de leeftijd van 27 maanden is bereikt bij het behalen van het
  laatste CAC). In afwijking op het KR is het - alleen in de periode van 9 t/m 12 augustus 2018
  voldoende om de 4 punten te halen op 2 shows onder 2 verschillende keurmeesters.
 3. Voor het behalen van Nederlands jeugd- en veteranen kampioen blijft de actuele regelgeving 
  van toepassing ( 3 x 1 uitmuntend in jeugd- of veteranenklas)
 4. Het behaalde reserve CAC op alle 3 de evenementen telt tijdens deze periode als één vol CAC.
 5. Geen keurrapporten op de Benelux Winner en de WDS 2018.
 6. Er wordt geen toestemming gegeven voor andere kynologische evenementen 
  (zoals clubmatches en/of andere (sport)-wedstrijden) tijdens de 4 showdagen. Het organiseren
  van seminars en workshops is wel toegestaan.

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach