Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aanmelden als lid

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
MACHTIGING DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO vanaf 2019

Ik geef hierbij tot wederopzegging toestemming aan:
Belgische Herder Club Nederland
om het verschuldigde lidmaatschapsgeld jaarlijks via automatische incasso te innen. Ik hou me aan de gedragscode van de BHCN.

Ik heb gelijk met de inschrijving het bedrag van €15,00
overgemaakt op rekeningnummer NL39RABO0115546529 tnv Belgische Herder Club Nederland
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam
die behoort bij het bank of gironummer
Invalid Input
Invalid Input