Belgische Herder Club Nederland - Logo

Nieuw bestuur gekozen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 januari 2020 zijn er 6 nieuwe bestuursleden gekozen.
Het voltallige bestuur bestaat nu uit de volgende 7 leden:
 
Voorzitter - Debby Pigge
Penningmeester - Angelica Kwakernaat
Secretaris - Berry Meulenbroeks
Bestuurslid (evenementen) - Kayleigh Stammis
Bestuurslid (ledenadministratie) - Sandra Kurcsics
Bestuurslid - Brendan Smit
Bestuurslid - Jennie Meulenbroeks
 
Allen heel veel succes gewenst, op een mooie toekomst!

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach